Kontakt ja asukoht

Villamaa Puhkeküla
Villamaa küla, Hiiumaa 92261
TeL +372 53 448 060
perenaine@dageida.ee